Jakie dokumenty należy zgromadzić przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy na kat. B?

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy pobrać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji  i złożyć następujące dokumenty:

  • Orzeczenie lekarskie 
  • Jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm 
  • Dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu,
  • Zgoda rodziców – w przypadku osoby niepełnoletniej.

Z uzyskanym PKK należy zgłosić się do Ośrodka w celu rozpoczęcia kursu