Kwalifikacje w OSK Delta w Nysie

OSK Delta zaprasza na kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację uzupełniającą, kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenie okresowe.