Kurs na kat “D”

Wymagania do zapisania się na kurs prawa jazdy kat D

1. ukończone 24 lata (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) lub
ukończone 23 lata, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyspieszoną , lub
2. ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację wstepną , lub
ukończone Continue reading

Kurs na kat C

Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię C prawa jazdy:
  • wiek – 21 lat, można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia Continue reading