Cennik

Prawo jazdy kat. B/ 2300 zł

KATEGORIA B PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii.

Prawo jazdy KAT B+E/ 1800 zł

Uprawnienia do kierowania: -ukończone 18 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) -prawo jazdy kat. B Profil PKK (zdjęcie szt. 1, bad. lekarskie) Zajęcia praktyczne (15 godz)

Prawo jazdy KAT C- 3200,00 zł

PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Wymagania do zapisania się na kurs kategorii C:

 1. ukończone 21 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej )
 2. ukończone 18 lat, jeżeli ukończyłeś już kwalifikację wstępną
 3. zdjęcie
 4. pozytywne orzeczenie lekarskie
 5. pozytywne orzeczenie psychologiczne
 6. profil kandydata na kierowcę

KATEGORIA C+E- 3000 zł

UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Kategorie C oraz C+E uprawniają do prowadzenia pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusów. Różnica polega na rodzaju przyczepy, która może być dołączona do samochodu. Przy kategorii C dopuszczalne jest stworzenie zestawu składającego się z samochodu którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t oraz przyczepy lekkiej, czyli takiej której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. W kategorii C+E waga przyczepy może być wyższa niż 750 kg.  Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 •  ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku kandydatów, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
 • posiadać prawo jazdy kategorii B i kategorii C (przy kat. C wystarczy zdany egzamin państwowy pozytywnie)
 • przejść badanie psychologiczne
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
 • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w  Starostwie

Kurs na Kat C+E to 25 godzin jazdy

Prawo jazdy KAT D z B – 6500,00 zł

UPRAWNIA DO KIEROWANIA: autobusem; zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC); UPRAWNIA DO KIEROWANIA: pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Kategoria DzB to 60 godzin jazd.

Wymagania do zapisania się na kurs kategorii D:

 1. ukończone 24 lata (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej)
 2. ukończone 23 lata, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyspieszoną
 3. ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację wstępną
 4. ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyśpieszoną- do ukończenia 24 roku życia będziesz ograniczony do regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych.
 5. zdjęcie
 6. kserokopia prawa jazdy kat. C lub kat. B lub zdany egzamin państwowy na kat. B
 7. orzeczenie lekarskie
 8. orzeczenie psychologiczne
 9. profil kandydata na kierowcę.

Prawo jazdy KAT D z C – 5000,00 zł

UPRAWNIA DO KIEROWANIA: autobusem; zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP). Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.  Kategoria DzC to 40 godzin jazd.

Szkolenie okresowe na przewóz osób lub rzeczy- 800 zł, Kwalifikacja wstępna przyspieszona-2400 zł.

Wymagany wiek Kursy kwalifikacji dzielą się na 4 rodzaje: 1. kwalifikacja wstępna- może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat 2. kwalifikacja wstępna przyspieszona- może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat 3. kwalifikacja wstępna uzupełniająca- może rozpocząć osoba, która ukończyła 18 lat 4. kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona- może rozpocząć osoba, która ukończyła 21 lat Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy dotyczy wszystkich kierowców aktywnie pracujących w zawodzie. Te szkolenia trzeba odbywać w okresach co najmniej pięcioletnich. Ten obowiązek dotyczy każdego aktywnego kierowcy- obywatela Unii Europejskiej zatrudnionego w każdym państwie Unii. Ukończenie kursu okresowego wieńczy uzyskanie wpisu kodu “95” w dokumencie prawa jazdy w rubryce “12” , które to uprawnienie honorowane jest w każdym państwie członkowskim.